• DOLAR
  8,8646
  %-0,06
 • EURO
  10,3888
  %0,11
 • ALTIN
  494,64
  %0,03
 • BIST
  1.384
  %-0,57
VATAN ARAŞTIRMA VE ÇALIŞMA MERKEZİ:

VATAN ARAŞTIRMA VE ÇALIŞMA MERKEZİ:

Vatan Araştırma ve Çalışma Merkezi Nasıl Bir Kurumdur?
Özellikle uygulamalı yönleriyle sosyal, politik, ekonomik ve beşeri araştırma ve çalışmalar için kurulmuş bağımsız bir düşünce ve araştırma kurumudur.
Araştırma faaliyetleri sayesinde, Suriyeli halkın çeşitli grupları arasında diğer toplumlar ve ulusların sorunları ile siyasi ve kültürel görüşe sahip ve genel olarak, Araplarla uluslararası düşünce kuruluşları ve araştırmalar arasında Sosyal, beşeri ve iktisadi bilimlerde uzmanlaşmış görüş ve görüşlerini ortaya koymayı amaçlamaktadır.
Merkez; bilimsel bir kurum olup, aynı zamanda Suriye anavatanı meselelerine bağlı bir kurumdur ve kalkınmanın Suriye kültürü ve kimliğiyle çelişmediği gerçeğinden alınmaktadır. Ayrıca merkez; kalkınmanın kendi dilinde ve diğer kültürlerle etkileşimi sayesinde kendi kültürü bağlamında insani bir gelişme olduğu gerçeğinden hareketle belirli bir toplumun sotistike olması ve toplumun tüm koşulları sağlamasından kaynaklandığını belirtmektedir.
Suriye Arap Cumhuriyeti’ndeki durumun teşhisi ekonomik, sosyal ve kültürel politikaların analizi, rasyonel ve siyasi analiz ile ilgili olup, ülkenin karşı karşıya olduğu zorlukları vatandaşlık, kimlik, parçalanma ve birlikle, egemenlikle, bağımlılıkla, bilimsel ve teknolojik durgunlukla, toplumun tüm ırklarıyla farklılıkları açısından gelişimi ve işbirliği ile dayanışma için fırsatlar yaratmayla ilgilidir.
Aynı zamanda Suriye Arap Cumhuriyetinde bulunan toplumlarının, Uluslararası çerçevesi ile ilgili ilişkilerini ve tüm siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel politikalarını medya yönleriyle etkili bir şekilde Amerika, Avrupa ve Asya politikaları ile ilgilenmektedir.
Sosyal bilimlerin sosyoloji, iktisat, kültürel çalışmaları ve siyaset bilimi gibi uygulamalı yönlerine dikkat edilmesi, teorik ve tarihsel konu ve konulara ilgi duyulması yönünde bir engel oluşturulmaz. Ayrıca sosyal teori, siyasi düşünce ve tarih, analitik olarak eleştirilmesi bakımından özellikle Arap bölgesi ve çevresiyle birlikte çalışmalara yönelik akademik ve siyasal söylemlerin üzerinden ilgilileri bilgilendirmektedir.
Vatan Araştırma ve çalışma Merkezi, optimum bir şekilde hep bir arada bulunmaya inanır ve herhangi bir vatandaşın diğer bir vatandaş’dan ulustan üstünlüğü ve üstünlüğünü gerektirecek etnik eğilimleri de reddeder.
Vatan Araştırma ve Çalışma Merkezi:

1- Farklı kentlerde ve köylerde uyum, birlik ve beraberlikle, farklı yönelimlere davet ettiği için sınıf ayrımını veya mezhepsel, bölgesel, yerelle feodal anlaşmazlıkların yaygınlığını tanımayan kapsamlı bir ulusal kurum olup, tüm Suriye vatandaşlarının düşüncelerinin ve fikirlerini benimsemektedir.
Merkez, tüm Suriye vatandaşlarının önemli yönelimleri içinde entelektüel ve kültürel karşılıklı bağımlılık ideolojisini temsil ediyor.
2- Araştırma ve çalışma Merkezi’nin Suriye vatandaşlığı konusundaki araştırma ve çalışmalara bakışı:
Merkezin politikası Suriye’nin toprak bütünlüğüne halel getirmeyi reddediyor ve Suriye topraklarından uzak, kuzeyden uzak güneye kutsallığı savunması gereken tutarlı bir birim olarak görüyor.
Farklı milletlerden, eğilimlerden ve mezheplerden tüm Suriye vatandaşlarını bu kavramın etrafından dolaşmaya ve Suriye topraklarının birliğini korumak için önemli kontroller üzerinde anlaşmaya çağırıyor.
3- Merkezin Suriye uyruklular konusundaki araştırma ve araştırmalara ilişkin görüşleri:
Merkez, Suriye’nin birçok etnik kökenli, mezhep, din, dil ve kültürden oluşan bir ülke olduğuna inanıyor ve bunu bir anlaşmazlık nedeni olarak değil, tarihsel bir gelişimin ve korunması gereken bir ayrım olarak görülüyor.
Vatan Araştırma ve Çalışma Merkezi Suriye’de ki hükümet sisteminin, seçmenin özgür, demokratik ve birleşik olduğuna, milliyetçiliği veya mezhebi marjinalleştirmeden ve herhangi bir grubun rolünü istisnai şartlar nedeniyle diğerinin pahasına abartmadan tüm Suriyelilerin özgür iradesine başvurmak olması gerektiğine inanmaktadır.
Herhangi bir çözümün İnsan Hakları Evrensel Beyannesi ilkelerine dayanmadığına inanıyor. Bu bildirgenin ilkelerine uymayan bir kişi, geçiş dönemi koşullarının gerektirdiği aşamalı bir çözüm olacaktır ve tüm Suriye halkının vicdanını ifade etmemektedir.
Bu merkezin organizatörleri, istisnasız etnik her milletin, Birleşmiş Milletler gözetiminde tarafsız ve doğru bir nüfus sayımı sonuçları elde edildikten sonra uygulanması şartıyla yaşadıkları alanlarda aynı haklara ve aynı görevlere sahip olmasını sağlamak zorunda olan kapsamlı Suriye kararına tam saygı duyduklarını ifade ediyorlar.
Merkez iktidarın uluslararası standartlara göre özgür ve adil seçimlerde ele alındığı ve güç dağıtımında etnik standartları dikkate almadığı, daha ziyade kamu hizmetindeki yeterlilik, deneyim ve net görüş açısından tek, birleşik, çoğulcu, parlamenter ve demokratik bir Suriye’yi müjdeliyor.
Merkezin politikası, Suriye vatandaşlarının ulusal, kültürel ve idari haklarını yerel yönetim kurallarına, âdemi merkeziyet ilkelerine veya diğer örgütsel çözümlere bağlı olarak kullanmalarını garanti eden çözümlere aldırmıyor.
Bu ilkeleri savunan bu merkezden sorumlu olanlar, bir grubun çıkarlarını diğerine üstün tutan ya da bir gruba ya da milliyete ihanet etmeyi amaçlayan ve bu hatayı yapmama sözü veren seçici politikaların hatalarının tamamen farkındadırlar ve diğer ulusların tüm fikirlerini, haklarını ve fikirlerini benimsemektedir.
4- Merkezin Arap ülkesi meselelerine yönelik araştırma ve çalışma görüşleri;
Arap ülkesinde önemli bir kültürel itibarı görüyor ve Suriye kültürünü zenginleştiriyor ve geliştiriyor, Arap ulusunun oğulları ile entelektüel ve insani bir karışımda ortak bir tarih ve ortak bir yaşamın gerekliliklerini dokundu. Suriye halkı kader çıkarlarının önceliklerinde Arap, İslami ve bölgesel bir mesele olarak görülüyordu.
Filistin halkının tam meşru haklarını elde etme ve birleşik bağımsız devletlerini başkenti Al-Kuds El Şerif ve bölgedeki tüm ülkelerin Orta Doğu bölgesinde barış ve güvenlik içinde yaşama hakkı ile kurma hakkını desteklemekte, Arap ulusunun entelektüel ve bölgesel iletişiminde başarısını desteklemektedir. Kurtuluş hedefleri ve bölge halkları tarafından kabul edilen sistemlere göre demokratik kavramların oluşturulması, bölgede güvenlik ve istikrarın yayılmasında etkili bir etkiye sahip olacak ve Orta Doğu bölgesinde yaşayan insanların güvenliğine ve huzuruna fayda sağlayacaktır.
Merkez, Arap Birliği’nin Arap devletlerinin ve bölgesel dayanışmalarının güvenliğini ve bağımsızlığını sağlama çabalarını güçlendirmeyi ve aynı zamanda Arap Birliği’ni bölgede yaşayan halklarla iletişim kurmaya ve Birleşmiş Milletler’in herkesi yasaklamaya yönelik kararlarını uygulamada entelektüel ve kültürel iletişim köprülerini genişletmeye çağırıyor. (“Irk Ayrımcılığı Biçimleri ve 2001 Irkçılığa Karşı Kahire Bildirgesi”).

5- Merkezin Kürt halkının isteklerine yönelik çalışma ve araştırma görüşü:
Merkez; Suriye’deki Kürt halkının isteklerini, Suriye’nin entelektüel ve ideolojik dayanışmasının üzerinde olumsuz bir etkisi olmaksızın güçlenmesine yol açan meşru beklentiler olarak görmektedir.
Merkez, Suriye Kürt vatandaşlarının tüm Suriye halkının kazanımlarını savunmak için önemli ve hayati bir unsur olduğuna ve Kürt halkının saygıya layık eski bir insan olduğuna ve Suriye’nin toprak bütünlüğünde kendi işlerini yönetme hakkı da dâhil olmak üzere tam bir hakka sahip olduğuna inanmaktadır.
Vatan Araştırma ve çalışma Merkezi, Kürt hareketine düşmanca olmayan paralel bir harekettir ve aynı zamanda Kürt halkının tüm bileşenlerinin mahremiyetine saygı duymak ve aynı zamanda Suriye halkının siyasi, kültürel ve ulusal özlemlerini bir unsurdan diğerine karşı mağlup etmeden, sivil, siyasal, kültürel ve ulusal özlemlerine ulaşma haklarını desteklemesine izin vermesini onaylamaktadır. Dayanışma ve ortak işbirliğinin kapsamı, Suriye anavatanındaki Suriyeli halkın tüm bileşenleri için faydalıdır.
Kürt siyasi liderlerini ve Kürt siyasi, kültürel ve entelektüel hareketinin tüm örgütlerini karşılıklı saygıya dayalı açık ve yapıcı bir diyalog için çağırıyor ve diğer vatandaşların pahasına haklara egemen olmayı ve tekelleştirmeyi reddediyor.
Arapların, Kürtlerin ve Suriyeli Türkmenlerin Suriye’nin her yerinde ikamet eden diğer milletlerle işbirliği içinde Ortadoğu bölgesinde bir dayanışma ve bir arada var olma modelini temsil eden medeni bir yapı tuğlasının döşenebileceğine inanıyor.
6- Araştırma ve Çalışma Merkezi’nin; Suriye rejimine yönelik araştırma ve çalışma görüşleri:
Merkez; Demokratik Cumhuriyetçi yöntemi benimser. Otoriter rejimden sonra modern Suriye’de gelecekteki şeklin, Suriye halkının diktatör ve totaliter rejimler tarafından barışçıl biçimde iktidar ve serbest seçimler tarafından demokratik sisteme ve iktidarın özgür ve adil seçimlerle barışçıl bir şekilde aktarılması çağrısında bulunmadığı sürece Suriye halkı tarafından kararlaştırılması gerektiğine inanıyor.
Vatan Araştırma ve Çalışma Merkezi, anayasal, çoğulcu bir cumhuriyet sistemini desteklemekte ve Suriye anayasasının ulusun vicdanından çıkması ve tüm Suriyelilere siyasi, sivil, sosyal ve kültürel hakların kullanılmasını, siyasi partilerin entelektüel örgütlerin kurulması ve siyasi oluşturulmasını da içeren siyasi, sivil, sosyal ve kültürel hakların garanti edilmesi gerektiğine inanmaktadır. Bunun dışında kalanlar kamu düzenine ve ahlaka aykırı değil mi? Ayrıca ulusal bütünlüğü ile Suriye toprağının birliğini baltalayan bir faktör değil mi?
Vatan Araştırma ve çalışma Merkezi, başkent Şam’da güçlü bir merkezi hükümetin kurulmasını tercih ediyor ve bunu Suriye topraklarının birliği ve istikrarı için bir garanti olarak görüyor, yerel yönetimlerin ve belediyelerin en geniş yetkilere sahip olmaları için tüm tarafların adil bir şekilde dâhil olmak üzere katılmaları şartıyla, Suriye’nin birleşik bir parlamenter sistem seçme kararına saygı gösteriyor. Suriye uyrukları ve toplumun kesimleri istisnasızdır. Merkez, bu meselenin bir gruba özgü olmaması gereken, daha ziyade Suriye halkının tüm bileşenlerine onaylanması gerektiğinde hayati ve kader olduğuna inanmaktadır.
7- Vatan Araştırma ve çalışma Merkezi’nin mezhepsel ve dini çeşitliliğe bakış açısı:
Merkez, Suriye’deki mezhepsel ve dini çeşitliliğin her zaman Suriye halkının tüm gruplarının dini ve kültürel hareketini zenginleştirdiğine ve hiçbir zaman bir uyumsuzluk veya entelektüel çatışma kaynağı olmadığına inanmaktadır. Suriye’de hükümet yönetimi altındaki İslami, Hristiyan ve diğer dini kurumların yönetimi altında Suriye’deki din özgürlüğü konusunda hem fikirdir.
Vatan Araştırma ve çalışma Merkezi, islam dininde hoşgörü ile gayri müslimlerin dini kimliğine saygı kavramını benimsemiştir. Suriye halkı, günlük yaşamlarında Müslüman vatandaşlarla tam temas halinde olan diğer ilahi dinlere bağlıydı ve onlarla en güçlü insan bağlarıyla bağlantı kurdu.
8- Vatan Araştırma ve Çalışma Merkezi’nin komşu ve bölgesel ülkelere yönelik araştırma ve çalışmalara bakışı:
Merkez, medeniyet gelişimi ve küreselleşme eğilimlerinin unsurlarının, başta komşu ve bölgesel ülkeler olmak üzere, dünyanın tüm ülkeleri ile entelektüel, sosyal ve kültürel kollarından faydalanmaya çağırdığına ve Suriye’nin uluslararası toplumdan soyutlanmaması, uluslararası ve bölgesel işbirliğinde bağımsız bir unsur olması gerektiğine inanmaktadır. Karşılıklı saygı ilkeleri, ortak çıkarlar ve diğer ülkelerin içişlerine karışmamak gerektiğini belirtmektedir.
Merkez; Suriye’nin komşu ülkelerle ve diğer bölge ülkeleriyle bu ülkelerle karşılıklı menfaatleri göz önünde bulundurarak en geniş ilişkileri ve bağları kurması gerektiğine ve komşu ülkelerin vatandaşlarının Hac ve Umre ritüellerini gerçekleştirip gerçekleştirmemesine ek olarak kültürel kontrollere göre bu ülkelere ziyaret etme arzusuna saygı duyması gerektiğine inanıyor. Eğitim, ticari ve kültürel amaçlar için, büyük komşu Türkiye’ye ek olarak tüm komşu ülkeleri ve bölgesel Arap devletlerini de içine alan Büyük komşu Türkiye ile ilgili olarak bu bağlamda, Vatan Araştırma ve Çalışma Merkezi bu yönde yanlış yorumları reddediyor. Bu iletişimin sadece Suriye’de veya bölgede yaşayan diğer halklardan etkilenme kapsamı dışında siyasi ilişkilerden etkilenmeyen entelektüel ve kültürel bir iletişim olduğu ve bu iletişime karşı durmanın sadece Suriye’deki Arap halkının diğer Arap ülkeleriyle iletişimine ve katkısına karşı olduğuna inanıyor. Edebiyatı, medeniyeti ve kaderiyle ilgili konularda, Merkez aynı zamanda, Türk cumhuriyetleri ile en geniş ilişkileri ve kültürel, sanatsal ve medeniyet deneyimlerinden yararlanmayı gerektiriyor, ancak Merkez Suriye’lilerin siyasi kararının Suriye topraklarından kaynaklandığını vurguluyor.
9- Vatan Araştırma ve Çalışma Merkezi’nin kadınlara ve aileye yönelik araştırma ve çalışmalara bakışı:
Ailenin toplumun temel direği olduğuna ve ailenin bütünlüğünü güvence altına almak ve onu sapmadan korumak devletin görevi olduğuna inanan Merkez, annelik ve çocukluğu bakımı altında ve aile sağlığı bakımı ve medeniyet haklarının tüm üyelerine ayrı bir uygar toplum yaratmaya katkıda bulunmasını garanti eder.
Aynı zamanda Merkez, kadınların aile uyumunun ve temiz ve uyumlu bir kuşağın yaratılmasının önemli ve hayati bir parçası olduğuna inanmaktadır ve bu nedenle Suriyeli kadınların tüm haklarına saygı duymak ve onları baskı ve tahakkümden korumak ve erkeklere karşı, Elim Sözleşmesi’nin tümünün hükümleri uyarınca, erkeklerin bağımsızlığı ve insan onurunu güvence altına almak için yasaların kabul edilmesini gerekli kılmaktadır. (“Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 18 Aralık 1979’da kabul edilen kadınlara karşı ayrımcılık biçimleri”).
Merkez, devlet kurumlarını aile ve kadınlarla ilişkilerde bu medeni yaklaşımı benimsemeye ve onlara seçkin sosyal konumlarını ve kültürel, ticari ve sosyal yaşamlarını en geniş biçimlerde çalışma, mülk edinme ve uygulama haklarını vermeye çağırmaktadır.
-10 Vatan Eğitim Araştırmaları ve çalışma Merkezi’nin konumu:
Merkez, Suriyeli halkın tüm bileşenleri için ve en azından ortaokulun sonuna kadar eğitime ve zorunlu eğitimin benimsenmesine ve eğitimin kültürel özellikleri göz önünde bulundurarak ve özel okulların tüm Suriye topraklarının merkezi idaresi tarafından onaylanan eğitim kontrollerine uygun olarak devlet tarafından garanti altına alınmasına izin verilmesini gerektirmektedir.
Tüm Suriye sınıflarının ana dilinde yerel eğitimin benimsenmesini ve bu müfredat ve okulların devlet tarafından güçlü, sürekli ve geri dönüşü olmayan bir destek sağlanmasını gerektirmektedir.
Ayrıca; Suriye toplumunun rönesansına ve üniversite eğitimine ve daha yüksek uzmanlıklara olan ilgiye katkıda bulunmak ve bilimsel ve beşeri çalışmalar arasında bir denge oluşturmak için medeni ve istatistiksel yöntemleri benimsemek için mesleki eğitimde genişleme ve orta kadrolar hazırlama çağrısı yapıyor.
11- Vatan Araştırma ve çalışma Merkezi’nin ekonomik faktör ve piyasa ekonomileri üzerindeki konumu:
Merkez serbest ekonomi politikasına inanır, serbest piyasa ekonomileri kavramlarına öncelik verir, ekonomik faaliyette serbest rekabete yol açar ve devlet ya da bireyler tarafından tekelleri önler.
Suriye Cumhuriyeti’nin ulusal güvenliği ile ilgili olmadığı sürece, tüm ekonomik alanlarda ticari faaliyetlerin ve ücretsiz yatırımların teşvik edilmesi çağrısında bulunmaktadır.
Bu açıdan merkez, devletin ekonomik faaliyet kontrolünü sınırlamak, para politikasını serbestleştirmek ve devletin serbest piyasa ekonomilerine hizmet etmek için optimum dengenin oluşturulmasını izlemek ve teşvik etmek koşuluyla, bankalar, sigorta, hava taşımacılığı ve iletişim gibi geleneksel olarak yönetilen ekonomik faaliyetleri tahsis etmek için çağrıda bulunmaktadır.
Merkez, ulusal endüstrileri teşvik etmeye ve ihracat hareketinde önemli bir ekonomik itici güç olmaya çağırıyor ve bu anlamda, dış ticaretin serbestleştirilmesi ve iç serbest piyasa denklemlerinin kendilerini organize etmesine ve ithal edilen malzemelerle rekabet etmek için gerekli verimliliği sağlamaya yönelik ithalat kısıtlamalarının önlenmesi çağrısında bulunuyor.
Merkez, yerel endüstrilere destek sağlayacak, yabancı yatırımları teşvik edecek ve Suriye para birimini dalgalandırmak için döviz hareketinin kısıtlanmasına neden olacak daha yüksek bir planlama konseyi kurulmasını istiyor.
Merkez, aynı zamanda, mevcut hammaddelere yatırım yaparak ve bu tür projelerin eksikliğinden mustarip alanlarda sanayi ve hizmet yatırımlarını teşvik ederek ulusal projelerin ekonomik fizibilitesinin araştırılması ve ekonomik faaliyetlerin Suriye Cumhuriyeti’nin tüm bölgelerine dağıtılmasının teşvik edilmesi çağrısında bulunuyor.

Sonuç;
Vatan Araştırma ve çalışma Merkezi, Suriye halkının tüm bileşenlerini çeşitli konularda danışmak ve daha sonra politik ve entelektüel olarak doğru kararı almaya davet etmek için merkezle iletişim kurmaya davet ediyor.

Proje:
EYÜP AHMETAĞA
İletişim:
Tel: +905314564875
Email: ayoubagha.tr@gmail.com

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

 • ÇOK OKUNAN
 • YENİ
 • YORUM
Turkmensesi: Destek
2021-09-09 07:32:57
Porno Gratuit Porno Français Adulte XXX Brazzers Porn College Girls Film érotique Hard Porn Inceste Famille Porno Japonais Asiatique Jeunes Filles Porno Latin Brown Femmes Porn Mobile Porn Russe Porn Stars Porno Arabe Turc Porno caché Porno de qualité HD Porno Gratuit Porno Mature de Milf Porno Noir Regarder Porn Relations Lesbiennes Secrétaire de Bureau Porn Sexe en Groupe Sexe Gay Sexe Oral Vidéo Amateur Vidéo Anal